گیم پلی جاگرنات

گیم پلی دوتا 2 – juggernaut 96/8/29

خب اینم بازی دوم من با محمد عزیز  که امیدوارم ازش لذت ببرید بازی با هیرو juggernaut ، برای آشنایی بیشتر با هیرو juggernaut هم میتونید به این لینک از سایت دوتاباز مراجعه کنید

3