اوبونتو

jadi mirmirani

LPIC exam 102 Farsi https://jadi.gitbooks.io/lpic1/content/ ۰۱- شخصی‌سازی و استفاده از محیط پوسته ۰۲- شخصی‌سازی یا نوشتن اسکریپت‌های ساده ۰۳- مدیریت اطلاعات با اسکوئل ۰۴- نصب و تنظیم ایکس۱۱ ۰۵- تنظیم […]

0
jadi mirmirani

LPIC exam 101 Farsi https://jadi.gitbooks.io/lpic1/content/ ۰۱ – ۱۰۱ – شناسایی و تنظیم سخت افزارها ۰۲ – ۱۰۱ – بوت کردن سیستم ۰۳ – ۱۰۱ – تغییر ران لول‌ها و شات […]

0
کریسمس همتون مبارک

Merry Christmas  all

0
happy winter linux

اسکریپت:

1
Cmatrix

install debian , ubuntu , mint:

0